Voor wie

Dit kunnen kinderen zijn met of zonder diagnose voor bijvoorbeeld: 

adhd, pdd-nos, dyslexie.

  • lezen
  • begrijpend lezen
  • spelling
  • dyslexie
  • rekenen
  • faalangst
  • zelfvertrouwen
  • huiswerkplanning

Als ouder is het niet fijn om te merken dat je kind niet meer met

plezier naar school gaat.

Het is moeilijk om te merken dat je kind bijvoorbeeld

bang is voor de toets die komt of thuis niet meer wil lezen.

Ik geef ouders advies hoe hun kind hierin te begeleiden.

Volwassenen kunnen de behoefte hebben om op het gebied van

lezen, schrijven en spelling verder te willen komen.

Hiervoor kan ik ook ondersteuning bieden.

Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie,

klik hier

“Kinderen zijn net als bloemen. Soms hebben ze extra zorg nodig, zoals remedial teaching, om hun unieke pracht volledig te ontplooien.”

Ina Geuze