Over mij

Mijn naam is Ina Geuze-van Faassen en ik woon in Culemborg in de wijk Parijsch.

Samen met mijn echtgenoot heb ik 3, intussen volwassen, kinderen.

Ik werk als leerkracht in het basisonderwijs en heb ruim

27 jaar ervaring in het lesgeven aan groep 3 t/m 8.

Soms is er binnen school Remedial Teaching beschikbaar

voor een kind dat in aanmerking komt voor extra ondersteuning.

Maar voor veel kinderen is dit er vaak niet.

Daarom heb ik ervoor gekozen om (naast mijn baan als leerkracht)

kinderen die dit steuntje in de rug nodig hebben individueel te helpen.

Na het begeleidingstraject zitten de meeste kinderen weer beter in hun vel,

voelen ze zich zekerder en kunnen ze beter omgaan met wat ze moeilijk vinden.

Naast leerkracht basisonderwijs, ben ik gediplomeerd Remedial Teacher

(HBO Leerspecialist/Remedial Teaching) en sta geregistreerd bij de LBRT

(Landelijk Beroepsvereniging voor Remedial Teachers).

Visie

In het werken met kinderen ga ik uit van wat het kind wél kan. Van daaruit werken we verder aan nieuwe vaardigheden. Vaak stel ik samen met het kind doelen op voor een bepaalde periode. Het kind is op deze manier gemotiveerd om aan zijn/haar doelen te gaan werken.

Omdat de boog niet altijd gespannen kan zijn, maakt ‘bewegend leren’ een onmisbaar onderdeel uit van mijn begeleiding.

Mijn ervaring is namelijk dat bewegen de concentratie bij kinderen verhoogt.

Ieder kind is anders

Ieder kind is speciaal

Ieder kind is mooi