Werkwijze

Op de site van de LBRT wordt het als volgt omschreven:

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met bepaalde leer- of gedragsproblemen/-stoornissen.

Een professioneel remedial teacher (RT’er) geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces.

Deze hulp kan op school worden gegeven of in de eigen praktijk.

Mijn werkwijze

Mijn begeleiding begint met een kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind te krijgen, mede aan de hand van in het verleden afgenomen testen en eigen schoolwerk.

Aan het einde van het gesprek stellen we samen vast of ik u of uw kind kan helpen.

Is dit niet het geval, dan kan ik u eventueel verwijzen naar een andere praktijk of instantie.

Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kost u niets.

Als ik met uw kind ga werken, zal ik contact opnemen met de leerkracht, zelf nader onderzoek doen en een handelingsplan opstellen.

Na een met u afgesproken periode, evalueer ik het handelingsplan en bespreken we of de doelen gehaald zijn of dat we nog even doorgaan met de begeleiding.

De begeleiding vindt plaats in wekelijkse sessies van 45 minuten.

Uiteraard afgestemd op uw kind, waarbij ik eerst kijk naar de vaardigheden

die uw kind beheerst en waar het aan toe is om leren.

Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat uw kind met meer plezier en zelfvertrouwen naar school gaat!

Ina geuze